Diensten

Braeckmans Advocaten is gespecialiseerd in:

Vennootschapsrecht
advies, begeleiding en bemiddeling bij

 • oprichting van een vennootschap
 • analyse en redactie van statuten en aandeelhoudersovereenkomsten
 • managementovereenkomsten
 • fusies en overnames (mergers & acquisitions)
 • overdracht van aandelen en activa
 • statuten / statutenwijziging
 • onderneming in moeilijkheden
 • beëindiging van mandaten van bestuurders en commissarissen (bedrijfsrevisoren)
 • ontbinding van een vennootschap: vrijwillige vereffening en faillissement
 • oprichting of ontbinding van een vzw of stichting
 • omvorming van een vzw naar een nv
 • ...

geschillen

 • conflicten in vennootschappen: actieve bijstand bij algemene vergaderingen of raden van bestuur, geschillen tussen aandeelhouders (vennoten) en/of bestuurders (zaakvoerders), bv. uitoefening van inzage- en controlerechten, voorlopige maatregelen in kort geding (zoals voorlopig bewindvoerder, sekwester e.a.), gedwongen uittreding en uitsluiting...
 • interne geschillen tussen vennootschapsorganen
 • geschillen in vzw's en stichtingen
 • ...

arbitrage en bemiddeling bij vennootschapsgeschillen

 

Familiaal en huwelijksvermogensrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Contractenrecht

Erfrecht en nalatenschappen

Ondernemingsstrafrecht

Insolventierecht

Handels- en economisch recht

Bovenstaande lijst is niet limitatief. Bel of mail ons om te weten of u met uw juridisch probleem terecht kunt bij Braeckmans Advocaten.