Bibliografie Herman BRAECKMANS

2016

Hoofdstuk in een boek

Boek als editor

2015

Tijdschriftartikel

Boek als editor 

 Boek als editor 

2014

Tijdschriftartikel

Hoofdstuk in een boek

 • Braeckmans, H., Horsmans, G. en Nelissen Grade, J.M., “Oogmerk en perspectieven”, in Braeckmans, H., Caprasse, O, De Cordt, Y., De Wulf, H., e.a. (eds.), De modernisering van het vennootschapsrecht / La modernisation du droit des sociétés, Brussel, Larcier, 2014, 7-13.
  (ISBN 978-2-8044-6786-9)

Boek als editor 

2013

Tijdschriftartikel

Hoofdstuk in een boek

 • Braeckmans, H., “Voorwoord”, in Van Hoe, A. (ed.), De vennootschapsgroep in de greep van het recht, Antwerpen, Intersentia, 2013, V-VI. (ISBN 978-94-000-0404-7)

Boek als editor 

Recensie

2012

Hoofdstuk in een boek

Monografie als auteur of co-auteur

Boek als editor

Recensie

2011

Boek als editor

 • Braeckmans, H., Coipel en M., De Cordt, Y. (eds.), 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking = 10 ans d'entrée en vigueur du Code des Sociétés, Mechelen, Kluwer, 2011, 536 p.
  (ISBN 978-90-465-2605-7)
 • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2011, losbl. 
  (ISBN 90-5583-589-7)
 • Braeckmans, H. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2011, losbl.
  (ISBN 90-5852-183-4)
 • Braeckmans, H. en Dirix, E. (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2011, losbl.
  (ISBN 90-5583-257-X)
 • Braeckmans, H. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2011, losbl.
  (ISBN 90-5852-152-4)
 • Braeckmans, H. en Bervoets, M. (eds.), Wetgevingsbundel Ondernemingsrecht, 2011-2012, Master na masteropleiding Universiteit Antwerpen, Herentals, Knops, 2011, 1054 p.
  (ISBN 978-94-6035-133-4)

Hoofdstuk uit boek

 • Braeckmans, H., "Wetboek van vennootschappen en conflicten in vennootschappen: de vlag dekt niet de lading", in Braeckmans, H., Coipel en M., De Cordt, Y. (eds.), 10 jaar Wetboek Vennootschappen in werking = 10 ans d'entrée en vigueur du Code des Sociétés, Mechelen, Kluwer, 2011, 377-473.
  (ISBN 978-90-465-2605-7)
 • Braeckmans, H. en Houben, R., "Afwenteling van aandeelhoudersrisico", in X (ed.), Over grenzen: liber amicorum Herman Cousy, Antwerpen, Intersentia, 2011, 1313-1325.
  (ISBN 978-94-000-0235-7)

Noot bij rechtspraak

 • Braeckmans, H., "De door de rechtbank aangewezen vereffenaar", noot onder Antwerpen 3 juni 2010, RW 2010-2011, 1603-1606.
  (ISSN 1782-3463)
 • Braeckmans, H., noot onder Kh. Tongeren 9 februari 2009, RW 2010-2011, 1609.
  (ISSN 1782-3463)

2010

Boek als editor

 • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2010, losbl.
  (ISBN 90-5583-589-7)
 • Braeckmans, H. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2010, losbl.
  (ISBN 90-5852-183-4)
 • Braeckmans, H., Cousy, H., Dirix, E., Tilleman, B. en Vanmeenen M. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen, Intersentia, 2010, 492 p.
  (ISBN 978-94-000-0023-0)
 • Braeckmans, H. en Dirix, E. (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2010, losbl.
  (ISBN 90-5583-257-X)
 • Braeckmans, H. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2010, losbl.
  (ISBN 90-5852-152-4)
 • Braeckmans, H. en Bervoets, M. (eds.), Wetgevingsbundel Ondernemingsrecht, 2010-2011, Master na masteropleiding Universiteit Antwerpen, Herentals, Knops, 2010, 1044 p.
  (ISBN 978-94-6035-080-1)

Hoofdstuk uit boek

 • Braeckmans, H., "Vereffening van vennootschappen buiten faillissement", in Allemeersch, B., Sagaert, V. en Vlaams pleitgenootschap (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, 173-214.
  (ISBN 978-94-000-0047-6)
 • Braeckmans, H., "Vereffening van vennootschappen buiten faillissement", in Braeckmans, H. en Dirix, E. (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2010, 44.
  (ISBN 90-5583-257-X)
 • Braeckmans, H., "Vereffening van vennootschappen na de wet van 2 juni 2006: de rechtspraak komt op gang", in Braeckmans, H., Cousy, H., Dirix, E., Tilleman, B. en Vanmeenen M. (eds.),Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen II, Antwerpen, Intersentia, 2010, 49-72.
  (ISBN 978-94-000-0023-0)

Noot bij rechtspraak

 • Braeckmans, H., "Een beroep op de gegronde redenen bij uittreding vereist niet steeds een foutieve of onrechtmatige gedraging", noot onder Cass. 16 maart 2009, RW 2009-2010, 874-876. 
  (ISSN 1782-3463)

Recensie

 • Braeckmans, H., "A. van der Krans: de virtuele aandeelhoudersvergadering", RW 2009-2010, 1495-1496.
  (ISSN 1782-3463)
 • Braeckmans, H., "Jan Ronse Instituut (red.), Gebruykt dese mynen arbeit tot uwen besten. Verspreide geschriften Jan Ronse", RW 2010-2011, 177.
  (ISSN 1782-3463)
 • Braeckmans, H., "M. Coipel: Les sociétés privées à responsabilité limitée", RW 2009-2010, 1535.
  (ISSN 1782-3463)

Tijdschriftartikel

 • Braeckmans, H., "Conflicten in vennootschappen en het wetboek van vennootschappen: de vlag dekt niet de lading", TPR 2010, 1603-1703.
  (ISSN 0082-4313)
 • Braeckmans, H., "De S-BVBA: goede of valse start", RW 2009-2010, 1714-1726.
  (ISSN 1782-3463)

2009

Boek als editor

 • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl.
  (ISBN 90-5583-589-7)
 • Braeckmans, H. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl.
  (ISBN 90-5852-183-4)
 • Braeckmans, H. en Dirix, E. (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl.
  (ISBN 90-5583-257-X)
 • Braeckmans, H., e.a. (eds.), Guidelines to the auditor in prospectus and other related engagements, Antwerpen, Maklu, 2009, 131 p. (Publicatie/Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat [Brussel]
  (ISBN 978-90-466-0276-8)
 • De Klerck, B., van Bellinghen, S., Vanderstappen, E., Yangandi, V. en Braeckmans, H. (eds.),Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor, Brugge, Die Keure 2009, 174 p.
  (ISBN 978-90-486-0404-3)
 • Braeckmans, H. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2009, losbl.
  (ISBN 90-5852-152-4)
 • Braeckmans, H. en Bervoets, M. (eds.), Wetgevingsbundel Ondernemingsrecht, 2009-2010, Master na masteropleiding Universiteit Antwerpen, Herentals, Knops, 2009, 1311 p.
  (ISBN 978-9460350306)

Hoofdstuk uit boek

 • Braeckmans, H., "De wettelijke regeling van volkomen rechtspersonen is onvolkomen", in M. Faure (ed.), Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht: huldeboek voor Mr. Jos Van Goethem, Antwerpen, Intersentia, 2009, 79-87.
  (ISBN 978-90-5095-975-9)
 • Braeckmans, H., "Het kort geding in vennootschapszaken", in Vlaamse Conferentie Van De Balie te Antwerpen (ed.), Kort geding, Brussel, Larcier, 2009, 173-229.
  (ISBN 978-2-8044-2411-4)
 • Braeckmans, H., "Voorwoord", in Peeters, J., Informatie en raadpleging van werknemers bij herstructurering, Antwerpen, Intersentia, 2009.
  (ISBN 978-90-5095-881-3)

Recensie

 • Braeckmans, H., "B. Tilleman: Het statuut van de commissaris, Stichting Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat (ICCI)", RW 2008-2009, 943.
  (ISSN 1782-3463)
 • Braeckmans, H., "Recensie: E. Van Camp & I. Mertens: Faillissementswet anno 2008", RW2009-2010, 687.
  (ISSN 1782-3463)
 • Braeckmans, H., "Recensie: P.J. van der Korst, M.P. Nieuwe Weme & G. Van Solinge: Delegatie van emissiebevoegdheid", RW 2008-2009, 1752.
  (ISSN 1782-3463)

Tijdschriftartikel

 • Braeckmans, H., "Versoepelingen in het Wetboek Vennootschappen: inbreng in natura, inkoop eigen aandelen en financiële bijstand (K.B. van 8 oktober 2008)", RW 2008-2009, 1626-1633.
  (ISSN 1782-3463)

2008

Boek als auteur

 • Braeckmans, H., Vereffening van vennootschappen buiten faillissement met bijzondere aandacht voor de Wet van 2 juni 2006, Antwerpen, Intersentia, 2008, 182 p.
  (ISBN 978-90-5095-806-6)

Boek als editor

 • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, losbl.
  (ISBN 90-5583-589-7)
 • Braeckmans, H. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2008, losbl.
  (ISBN 90-5852-183-4)
 • Braeckmans, H., De Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2008, losbl.
  (ISBN 90-5583-257-X)
 • Braeckmans, H. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2008, losbl.
  (ISBN 90-5852-152-4)

Hoofdstuk uit boek

 • Braeckmans, H., "Commentaar bij art. 190 W. Venn.", in Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, 41-57.
  (ISBN 90-5583-589-7)
 • Braeckmans, H., "Commentaar bij art. 184 W. Venn.", in Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, 1-28.
  (ISBN 90-5583-589-7)
 • Braeckmans, H., "Commentaar bij art. 189 W. Venn.", in Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, 1.
  (ISBN 90-5583-589-7)
 • Braeckmans, H., "Commentaar bij art. 189bis W. Venn.", in Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2008, 1-7.
  (ISBN 90-5583-589-7)
 • Braeckmans, H., "Oprichting, bestuur en einde van de vennootschap: verbeteringen zijn mogelijk in functie van symmetrie en concordantie", in Financial Law Institute (ed.), Van alle markten: liber amicorum Eddy Wymeersch, Antwerpen, Intersentia, 2008, 75-95.
  (ISBN 978 90 5095 834 9)
 • Braeckmans, H., "Verantwoording en verantwoordelijkheid inzake behoorlijk bestuur van de vennootschap", in Universiteit Antwerpen (ed.), Verantwoordelijkheid en recht, Mechelen, Kluwer, 2008, 277-290.
  (ISBN 978-90-4651-922-6)
 • Braeckmans, H., "Vereffening van vennootschappen buiten faillissement: capita selecta", in Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (ed.), CBR jaarboek 2007-2008, Antwerpen, Intersentia, 2008, 161-220.
  (ISBN 978 90 5095 839 4)

Recensie

 • Braeckmans, H., "H.H. Voogsgeerd: Corporate governance codes, markt- of rechtsarrangement", RW 2007-2008, 1784.
  (ISSN 1782-3463)
 • Braeckmans, H., "I. De Poorter: Controle van financiële verslaggeving: revisoraal en overheidstoezicht", RW 2008-2009, 767.
  (ISSN 1782-3463)
 • Braeckmans, H., "P.J. van der Korst: Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten", RW 2008-2009, 128.
  (ISSN 1782-3463)
 • Braeckmans, H., "S. De Geyter, M. Delboo & P. Lalleman: Toonderstukken afgeschaft", RW2008-2009, 175.
  (ISSN 1782-3463)
 • Braeckmans, H., "W. Aerts et al.: Ongeoorloofde gedragingen: praktijkboek insolventierecht,RW 2007-2008, 1656.
  (ISSN 1782-3463)

2007

Boek als editor

 • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl.
  (ISBN 90-5583-589-7)
 • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl.
  (ISBN 90-5852-183-4)
 • Braeckmans, H., de Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl.
  (ISBN 90-5583-257-X)
 • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2007, losbl.
  (ISBN 90-5852-152-4)

Recensie

 • Braeckmans, H., "I. Samoy: Middellijke vertegenwoordiging", RW 2006-2007, 1099.
  (ISSN 1782-3463)
 • Braeckmans, H., "J. Malherbe: La société européenne", RW 2006-2007, 1178. 
  (ISSN 1782-3463)

Tijdschriftartikel

 • Braeckmans, H., "De afschaffing van de effecten aan toonder door de wetten van 14 december 2005 en 25 april 2007", RW 2007-2008, 722-733.
  (ISSN 1782-3463)

2006

Boek als editor

 • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2006, losbl.
  (ISBN 90-5583-589-7)
 • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), BVBA in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2006, losbl.
  (ISBN 90-5852-183-4)
 • Braeckmans, H., Cousy, H., Dirix, E., Tilleman, B. en Vanmeenen M. (eds.), Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen, Antwerpen, Intersentia, 2006, 1029 p.
  (ISBN 90-5095-535-5)
 • Braeckmans, H., de Tandt, F. en Dirix, E. [et al.] (eds.), Faillissement en gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer, 2006, losbl.
  (ISBN 90-5583-257-X)
 • Braeckmans, H. en Vanistendael, F. (ed.), NV in de praktijk, Antwerpen, Kluwer, 2006, losbl.
  (ISBN 90-5852-152-4)

2005

Boek als editor

 • Braeckmans, H., Geens, K., Wymeersch, E. (eds.), Vennootschappen en verenigingen - Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2005, losbl.
  (ISBN 90-5583-589-7)