Tim BAES

Tim Baes behaalde in 2004 het diploma van Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen met een bijzondere focus op alle handelsgerelateerde en economische vakken. Bij het internationaal georiënteerde advocatenkantoor Stibbe legde hij zich meer dan acht jaar aanvankelijk vooral toe op marktpraktijken, consumentenrecht en consumentenbescherming. In de loop van zijn carrière breidde hij zijn expertise verder uit naar algemeen commercieel en ondernemingsrecht (en dat in geschillen, contracten en adviezen).

Tim Baes is auteur en lid van het redactiecomité voor het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Revue de Droit Commercial Belge (Uitgeverij Larcier). Hij werkt als auteur ook regelmatig mee aan rechtspublicaties van Kluwer, Biblo, Intersentia en andere uitgeverijen. “Ik vind het belangrijk dat advocaten vanuit hun praktijkervaring en klantencontacten publiceren en standpunten durven innemen”, benadrukt Tim Baes. “Geïllustreerd met feitelijke gegevens en ervaringen vormen deze standpunten een waardevolle aanvulling op de rechtspraak en de rechtsleer die aan universiteiten wordt geschreven en gedoceerd.”

Specialiteiten: commerciële geschillen, vennootschapsgeschillen, consumentenrecht, handelspraktijken, marktpraktijken, consumentenkrediet, betalingsdiensten, financieel recht, productreglementering en warenwetgeving, verbintenissenrecht en contractenrecht, gerechtelijk recht.

Ik ben opgeleid in een groot kantoor waar ik me een hoge kwaliteitsstandaard eigen maakte. Braeckmans Advocaten legt op kwaliteitsvlak de lat even hoog en kan als klein kantoor ook andere sterke troeven uitspelen. Ons advocatenteam en ikzelf behandelen persoonlijk elk dossier dat ons wordt toevertrouwd. We weten perfect van elkaar wie wat opvolgt en in welke gevallen het aangewezen is om de krachten te bundelen zodat we ook kunnen uitmunten in grote en complexe dossiers. Onze kernspecialiteiten vullen elkaar mooi aan, waardoor we het vennootschaps- en ondernemingsrecht heel ruim en diep afdekken.

DIPLOMA'S

Master in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 2004

BALIE

Balie Antwerpen

Publicaties

BAES, T., Oneerlijke marktpraktijken in een B2B-context: hebben we echt nood aan ‘consumentenbescherming’ voor ondernemingen?, Jaarboek Marktpraktijken 2013, 206-225

BAES, T., Misleading Advertising aimed at Non-Consumers
In: X., Commercial practices, 194-208 – 2014

BAES, T., Boek VI WER. Marktpraktijken en consumentenbescherming: streven naar een maximaal behoud van de WMPC, TBH 2014, afl. 8, 757-800 en http://www.rdc-tbh.be/ (4 november 2014)

BAES, T., Aansprakelijkheid bij uitvoeringsincidenten in het betalingsverkeer
In: X., Financiële regulering in de kering. IFR-dagen 2011, 157-218 - 2012

Volledige academische bibliografie

E-MAILADRES

tim.baes@braeckmans.eu