Herman BRAECKMANS

Herman Braeckmans kan bogen op een jarenlange praktijkervaring als advocaat in het vennootschapsrecht. Zijn expertise strekt zich uit over het hele domein van het vennootschapsrecht in de meest ruime zin, o.m. conflicten in vennootschappen, bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van commissarissen (bedrijfsrevisoren) en van accountants, advies bij oprichting van vennootschappen. Herman Braeckmans redigeert ook aandeelhoudersovereenkomsten en biedt bijstand aan cliënten bij overnames (mergers & acquisitions).

Sinds 1977 is Herman Braeckmans verbonden aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen. In 1983 promoveerde hij met grootste onderscheiding tot Doctor in de Rechten. Als professor (gewoon hoogleraar) doceert Herman Braeckmans Vennootschaps-, Handels-, Economisch en Financieel Recht in het derde bachelorjaar en in de masteropleiding. Herman Braeckmans is tevens hoofdcoördinator van de gespecialiseerde Master na Master Ondernemingsrecht van de Universiteit Antwerpen (Master in Business Law) en doceert in dit programma dat gericht is tot juristen met praktijkervaring. Hij geeft ook colleges Vennootschapsrecht aan de Antwerp Management School.

Herman Braeckmans is binnen het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) lid van de Juridische Commissie, voorzitter van de examencommissie en bestuurder van het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI). Hij is tevens lid van de raad van bestuur van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht en maakt deel uit van de werkgroep tot hervorming van het vennootschapsrecht. Daarnaast is hij ook lid van de Commissie Vennootschapsrecht van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) en auteur van vele tijdschriftartikels, boeken en verslagen over vennootschapsrecht. Een gezaghebbende publicatie is het boek — Handboek Vennootschapsrecht, Intersentia, 2012, 924 p. — dat het eerste Nederlandstalige werk is dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt.

Ik hecht veel belang aan de kruisbestuiving tussen mijn werk aan de balie en dat aan de universiteit. Dankzij mijn baliepraktijk kan ik aan elk college, elke nascholing en elke lezing concrete dossiers vastknopen: aan de hand van voorbeelden breng ik mijn kennis van de vennootschapsrechtsregels over en plaats die in een ruimer perspectief. Op haar beurt laat mijn academische kennis me toe om mijn advocatendossiers met meer gezag en meer inzicht te behandelen. Ik ga daarbij selectief te werk: ik behandel alleen dossiers die aansluiten bij mijn specialisatie en waarin ik geloof. Ons advocatenteam en ikzelf verdedigen de ons toevertrouwde dossiers vanuit waarden en normen waar we zelf achterstaan en die we met elkaar delen.

DIPLOMA'S

Licentiaat (Master) in de Rechten
Universiteit Antwerpen, 1975

Diplôme de Droit Comparé
Sorbonne (Université de Paris II), 1977

Diploma Banking and Finance
London Business School, 1978

Doctor in de Rechten, grootste onderscheiding
Universiteit Antwerpen, 1983

BALIE

Balie Antwerpen

Publicaties

Braeckmans, H. en Houben, R., Handboek vennootschapsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2012. 924 p., ISBN 978-94-0000-257-9
Volledige academische bibliografie

E-MAILADRES

herman.braeckmans@braeckmans.eu